Om trauma och läkning” är min öppna blogg om främst sexuella övergrepp och min bearbetning av dessa. Men ibland kan det komma något inlägg om trauma och bearbetning mer allmänt, samt om sorg och sorgearbete. Bloggen riktar sig till dig som själv varit utsatt (boktips, länkar och div.) samt till professionnella personer (kuratorer, psykologer, läkare, socialassistenter…) som kommer i kontakt med utsatta i sitt yrke.